Veľká Vojna

Pred stáročiami obývali juh kontinentu Dragonborni. Najskôr žili rozdrobene a v ustavičnom konflikte. Stúpenci Bahamuta viedli vojny proti stúpencom Tiamata, a pomedzi nich nasledovníci rôznych menších drakov presadzovali svoje záujmy. Po tom, ako početné dragonbornie kráľovstvá upadli do zabudnutia, zjednotená sieť mestských štátov vytvorila povesťami opradené impérium Arkhosia. Dračia šľachta sa integrovala pod dračím vládcom, mýticky nazvaným The Golden One. Impérium bolo chránené mocnou armádou pod vedením Šogúna menom Surina Moonscale. Po pár storočiach vládlo Arhosianske impérium veľkej časti Dustwinu. Arkhosia bola nezastaviteľná sila, ktorá by určite ovládla celý kontinent a priniesla by pokrok a meradlo čestnosti.

No nakoniec narazili na Arkhosiu expandujúce hranice zeme Bael Turath, ovládanej tiefligmi a démonmi a s úplne odlišnou ideológiou. VOjna bola nevyhnutná a tiahla sa stovky rokov. Obidve strany trpeli aj vnútornými rozpormi. V Arkhosii sa rozťahoval Tiamatov Kult a v Bael Turathe sa búril obyčajný ľud, ktorý sa chcel oslobodiť spod tyranie. Baneov kult pracoval na obe strany a vyznávači Melory sa snažili zničiť obe ríše. Strety viedli obe impéria do ruín. Jednotky Bael Turathu páchali ohavnosti v Arkhosii a zanechávali niektoré oblasti zničené tak, že žiadna strana nemohla dúfať na ich znovuzískanie. Mnohí Bahamutovi následovníci začali túžiť po pomste a nasledovné krvavé ťaženia zanechali idealistických Arkhosianov v pochybnostiach a impérium sa otriaslo v politickom zmätku.

Ani jedna ríša sa nechcela vzdať, čo ich nakoniec stálo všetko. The Golden One a mnoho ďalších dračích lordov zahynulo, niektorí si zachránili holý život, no prišli o česť. Nižší lordi Deviatich Pekiel vyšli na bojiská len aby padli za obäť dračím pazúrom.

To, čo nakoniec nepadlo v ničivom boji, sa rozsypalo, keď obe impéria vyčerpali svoje zdroje. Keď sa prach usadil a dym rozplynul, Arkhosie a Bael Turathu viac nebolo. Démoni z Turathu , ktorí neboli poslaní späť do pekiel sa skrývali v ruinách a pár zostávajúcich Arkhosianských dračích lordov opustilo trosky a hádali sa o zvyšky. Thieflingovia boli donútení sa skryť pred ľudmi, ktoré nezabudli na tyraniu, spod ktorej sa uvoľnili.

Dragonborni taktiež museli opustit ich zeme. Veľkňazi dragonbornov sa rozhodli magicky oddeliť juhovýchodnú časť kontinentu a nedovoliť žiadnemu cudzincovi vstúpiť do ich zeme. Až do dnešných dní nedovoľuje nové dragonbornie kráľovstvo vstup cudzincov do ich krajiny, no otvorili sa aspon obchodným cestám. Z času na čas putujú skupinky dragonborních hľadačov pokladov po južnej časti kontinentu a hľadajú artefakty stratené v dávnej vojne, no vyhýbajú sa vsetkym znakom civilizácie.

Ľudia, oslobodení od tyranie, no so vsetkými mestami v ruinách, sa vrátili k nomadickému životu. Až po niekoľkých storočiach sa niektoré kmene rozhodli usadiť v stálych osadách, hlavne v miestach bohatých na mierálne náleziská.

Veľká Vojna

My Campaign Warlock