Ostatné rasy

Goliath: Goliáši sú lovci žijúci v kočovných kmeňoch na severovýchod od Elfenwaldu. Ich loviská sa rozprestierajú po oboch stranách centrálneho horského pásma a na východe hraničia až s územím orkskej Hordy. Na severe sa prelínajú s dŕžavami ľudského kráľovstva Gauche.
Goliáši sú temer ustavične vo vojne s Orkami. Krvavé potýčky o bohaté loviská sú na dennom poriadku. V súčastnosti Orkovia získali menšiu prevahu a zatlačili Goliášov až k horskému pásmu k prameňu rieky Rodflod.

Half-Orc: Polorkovia sú pomerne vzácni. Väčšinou žijú v orkských komunitách, veľmi zriedkavo možno nejakého stretnúť v pohraničných oblastiach Dharty. V 95 % sú to deti narodené otrokom v orkskom zajatí.

Shifter: Šifteri žijú na východnom popreží Dustwinu, kam ich zatlačili rozpínajúce sa orkské hordy.

Ostatné rasy

My Campaign Warlock