Hobiti

//len rozdiel oproti PBH//

Súdržné hobitie komunity sa nachádzajú ďaleko od osád ostatných rás, často pri alebo dokonca na vodných plochách. Hobiti nikdy nevybudovali vlastné kráľovstvo. Žijú v osadách v počte 3-4 rodinné klany. Neuznávajú žiadnych kráľov alebo šľachtu, namiesto toho ich vedú rodinný starešinovia.

Hobiti

My Campaign Warlock