Historia Thranov

Pred dvoma generáciami, vodca a kráľ Garrick Zakladateľ podmanil väčšinu ľudského civilizovaného sveta. V tomto čase bolo po krajine veľa povstaní, ktoré boli vojensky potlačované. Napokon, na sklonku života sa mu podarilo nastoliť krehký mier v krajine.

Jeho syn, Royce Tichý, ktorý nebol až taký agresívny, upevnil vládu v krajine, no východná časť kráľovstva sa odtrhla. Royce sa dvakrát pokúšal si ju znova podmaniť, no ťažký terén mu v tom zabránil a tak sa sústredil len na udržovanie mieru v zostávajúcej zemi.

Royce mal postupne štyri manželky a každá mu porodila jedno dieťa. Na smrteľnej posteli rozdelil kráľovstvo na 4 časti a každý potomok dostal tú, ktorú si vybral. Najstarší syn Bryce si vybral mesto blízko vrchov bohatých na minerály – Greycliff. Sníva o ťažbe zlata pre seba a železa pre svoje armády. Druhý, Reginald, si vybral mesto pri slávnej vojenskej akadémii a sídle legendárnych JazdcovHradčany. Tretia, dcéra Katrionna, si vybrala najväčšie prístavné mesto – Riversend, do ktorého privážajú lode Obchodníkov svoj tovar na predaj. Plánuje nakoniec získať politickú moc nad všetkými ostatnými. Najmladší syn, Alden, si vybral malé farmárske mestečko, také malé, že ho takmer nebolo vidieť na mape – Neuburg. Vysvetlil, že toto mestečko je v srdci najúrodnejšej pôdy celej ríše a tak jeho poddaní budú mať vždy najlepšiu úrodu.

Tak sa aj stalo. Royce dal každému potomkovi časť kráľovstva, ktorú si vybral a naviac ustanovil dva mestské štáty Grendel a Derona, pre obidve hlavné náboženstvá kráľovstva. Onedlho na to zomrel.

Súrodenci sa medzi sebou nemajú v láske. Kráľovstvá Fauchard a Gauche by radi znovupodmanili odtrhnuté zem Dharta, no minuli by pritom veľa zdrojov, čo by ich mohlo oslabiť a vystaviť útoku ostatných. Taktiež, nedávno Dharta verejne uzavrela alianciu s kráľovstvom Vertland a ani Fauchard ani Gauche nie sú dostatočne silné, aby porazilo obidve kráľovstvá a keďže si nedôverujú, nespoja sa proti nim. Kráľovstvo Redwater zase čelí útokom Gnolích bánd a tak svoje vojenské prostriedky zamestnáva tam. Čiže kráľovstvá sú vo vzácnej rovnováhe, no každý posun by mohol viesť k vojne.

Historia Thranov

My Campaign Warlock