Gnómovia

Gnómovia žili dávno predtým, ako Garrick podmanil väčšinu zeme, samostatne v ruinách prastarých kultúr. Skúmali ich poznatky, čo im poskytlo magické tajomstvá a veľké vedomosti, ale neboli schopní sa brániť nájazdom barbarov, ktorí chceli vylúpiť tieto ruiny. Gnómovia preto uzavreli alianciu s jedným kmeňom – Thranmi a dali im malú čiastku ich vedomostí výmenou za ochranu. Aj s takouto malou časťou gnómych vedomostí porazili Thranovia ich nepriateľov a aliancia sa za dlhé roky upevnila. Gnómovia sa však rozhodli držať väčšinu svojich vedomostí v tajnosti. Použili Thranie nábožensvtvo aby udržali svoje magické tajomstvá pred všetkými okrem vybraných ľudí. Až doteraz patrí gnómom jedno z najvyšších postavení v cirkevnej hierarchii, i keď už aj gnómovia zabudli, že ju zmanipulovali vo svoj prospech. Kultúra: gnómovia majú radi prastaré, dávno mŕtve kultúry a sú nimi ovplyvnení. Nosia voľné pestrofarebné róby, sandále a veľa šperkov. Majú vlastný jazyk, ktorý držia v úplnej tajnosti. Majú zakázané dlhoročnou tradíciou naučiť tento jazyk ľudí. Politika: gnómovia existujú pomimo ľudských sociálnych vrstiev. Ľudia s nimi zaobchádzajú ako so zvláštnou triedou s rôznymi privilégiami nobility. V ich radoch je však status priamo úmerný magickým znalostiam.

Gnómovia

My Campaign Warlock