Feyborni

Feyborn sú deťmi ľudí, ktorí majú v krvi stopy vílej mágie od predkov, alebo boli požehnané vílou ešte ako nenarodení. Priazeň víly je mocná vec a jej dobrá vôľa voči ešte nenarodenému dieťaťu môže mať silný efekt na jeho krv a osud. Feyborni sú označený podivnosťou hneď od okamihu narodenia. Je na nich niečo podivné a magické aj keď len ležia v kolíske a ich oči s rôznymi odtieňmi menia farbu so zmenou vetra. Ako vyrastajú, vykazujú ešte silnejšiu zladenosť s vílou mágiou. Majú prirodzenú schopnosť zaobchádzať s lesnými rastlinami a zvieratami a občas ukážu nejaký záblesk vílej mágie. Feyborn sa cítia viac doma v divočine ich vílich predkov ako v meste. Mnohí trpia trápeniami alebo ignoráciou od poverčivých dedinčanov, ktorí sa ich boja, no iní zbadajú v ich vílej krvi požehnanie. Už od mlada prejavujú silné spojenie so svetom prírody a mágie, a mnohí používajú svoje schopnosti a strieľajú si z okoloidúcich Feyborni majú väčšinou oči rôznych odtieňov alebo jednu ruku alebo nohu o pár vlasov dlhšiu. Niektorí majú znaky ich predkov, napr. nazelenanú pokožku, ak má za predka dryádu, malý chvost, ak je potomok satyra alebo špicaté uši, ak je potomok pixie. Vždy sa zdajú mladší, ako sú v skutočnosti a starnú pomaly. Feyborn milujú interakciu s druhými, ale len málo z nich udržuje silné vzťahy k ľudským komunitám, ktoré ich vychovali. Väčšinou žijú na okraji spoločnosti, ako herbalisti alebo veštci. Mnohí vyhľadávajú spoločnosť skutočných víl. Feybornie spojenie s prírodou je silnejšie ako hocijaká cirkevná dogma, ktorej boli naučený ako deti, takže len veľmi málo z nich si nájde cestu do organizovaného náboženstva. Sú však často členovia kultov prírody alebo druidských kruhov alebo uctievajú Kráľov a Kráľovné víl ako božské bytosti.

Feyborn Racial Traits
Average Height: 5´ 6˝–6´ 2˝
Average Weight: 135–220 lb.

  • Entangle
  • Feyborn Racial Power
  • A Feyborn creates an illusion of vines, that hold enemies in place.
  • Encounter • Illusion
  • Standard
  • Area 1 square within 10 squares
  • Target: All creatures in the area
  • Attack: Charisma vs. Will
  • Effect: Each hit creature in area is imobilized (save ends)
  • Created with DungeonMastering.com’s DM Tools

Ability Scores: +2 Charisma, +2 Wisdom
Size: Medium
Speed: 6 squares
Vision: Low-Light
Languages: Common, Animal
Skill Bonuses: +2 Nature, +2 Bluff
  • Disguise Self
  • Feyborn Racial Power
  • A Feyborn makes herself—including clothing, armor, weapons, and equipment—look different. She can seem 1 foot shorter or taller, thin, fat, or in between.
  • Daily • Illusion
  • Standard
  • Attack: Charisma +2 vs. Will; only one roll for each target
  • Effect: “hit” creature believes in the disguise
  • Sustain move: Effect continues
  • Created with DungeonMastering.com’s DM Tools

Fey Origin: Your ancestors were native to the Feywild, so you are considered a fey creature for the purpose of effects that relate to creature origin.
Illusion mastery: Enemies under effect of your illusions get – 2 penalty on saving throws agains them
Entangle: Feyborn starts with Entangle ratial power
Disguise self: You starts with the Disguise Self ratial power
Favorite classes: Bard, Rogue, Druid

Feyborni

My Campaign Warlock