Dragonborni

Dragonborni žijú v monarchii vedenej Dračím Lordom, ktorý je považovaný potomka Bahamuta. Skutočnú moc v krajine majú vojenskí vodcovia (daymiovia) združovaní v jednotlivých rodinách. Najvyšší vojenský vodca je volaný Šogun. Poriadok v krajine je udržovaný ustavičným bojom. Jednotlivé rody medzi sebou bojujú o územie a vplyv. Neustále je tu možnosť vzbúry, preto obyčajní dragonborni nemôžu vlastniť zbrane. Tie sú dovolené len vojenskej triede, ktorá zase nesmie pracovať.
Dragonborni si veľmi vážia svoju česť a meno. Dôležitá je rodinná tradícia. Dragonborni nemajú radi cudzincov. Sú väčšinou odmietaví k všetkému, čo nepatrí k tradícii. Cudzinci majú prístup len k určitým mestám a nemôžu sa pohybovať po celom území, ak na to nemajú špeciálne povolenie, ktoré je takmer nemožné získať. Dragonborni sa po páde legendárneho impéria Arkhosia uzavreli na ostrove, ktorý bol magicky oddelený od hlavného kontinentu a nechcú sa miešať do vecí ostatných rás.

Dragonborni

My Campaign Warlock