Začiatok kampane

* Ability postavy sú generované sytémom 2 v PHB (začiatočné hodnoty 10 10 10 10 10 8 a 22 bodov na rozdelenie podľa tabulky v PHB)
* Začiatočná postava nemôže byť Thiefling a Shifter, k dispozícii je rasa Feyborn.
* Knihy: PHB, PHB2, Class swordmage z FRPG, Martial Power, Arcane Power

Hlavná stránka

My Campaign